เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี และราคาย่อมเยาว์ บ.ยูเนี่ยนฯ จึงมีนโยบายตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึงขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะ ช่วยท่านลดต้นทุนได้

ล้อทรายมีแกน | MOUNTED FLAP WHEELS

ล้อทรายมีแกน์
ล้อทรายมีแกน
Mounted Flap Wheels
ขนาด
รหัสสินค้า
เบอร์
ขนาด
รหัสสินค้า
เบอร์
Size
Art.No
Available Grits
Size
Art.No
Available Grits
10 x 10 x 3
UMF 1010
#40-#400
38 x 10 x 6
UMF 3810
#40-#400
10 x 15 x 3
UMF 1015
#40-#400
38 x 25 x 6
UMF 3825
#40-#400
15 x 10 x 3
UMF 1510
#40-#400
40 x 10 x 6
UMF 4010
#40-#400
15 x 15 x 3
UMF 1515
#40-#400
40 x 25 x 6
UMF 4025
#40-#400
20 x 10 x 3
UMF 2010
#40-#400
40 x 30 x 6
UMF 4030
#40-#400
20 x 15 x 3
UMF 2015
#40-#400
50 x 10 x 6
UMF 5010
#40-#400
20 x 20 x 3
UMF 2020
#40-#400
50 x 25 x 6
UMF 5025
#40-#400
25 x 10 x 6
UMF 2510
#40-#400
50 x 30 x 6
UMF 5030
#40-#400
25 x 25 x 6
UMF 2525
#40-#400
63 x 10 x 6
UMF 6310
#40-#400
25 x 30 x 6
UMF 2530
#40-#400
63 x 25 x 6
UMF 6325
#40-#400
30 x 10 x 6
UMF 3010
#40-#400
63 x 30 x 6
UMF 6330
#40-#400
30 x 25 x 6
UMF 3025
#40-#400
76 x 25 x 6
UMF 7625
#40-#400
30 x 30 x 6
UMF 3030
#40-#400
76 x 30 x 6
UMF 7630
#40-#400

เบอร์ผ้าทราย : # 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400

The flap wheel with shaft is composed of the squama style abrasive cloth conglutinated with resin which is hanged on a steel soft core. its usage is very wide, because we offer products of various dimensions, so our products almost suit to any other products.
The characteristics of products :
- Low noise to protect users' health;
- Quick elimination of heat not to harm workpieces;
- High rate of costs.
- Simple and rapid operation, smooth running
- Highly polished;