เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี และราคาย่อมเยาว์ บ.ยูเนี่ยนฯ จึงมีนโยบายตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึงขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะ ช่วยท่านลดต้นทุนได้

กระดาษทรายกลม | FIBER DISCS

กระดาษทรายกลม 4 หลังสักหลาด ZICRONIA
กระดาษทรายกลม 4" หลังสักหลาด ZICRONIA
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UNN-01
#24-600#
100
กระดาษทรายกลม 5 หลังสักหลาด ZICRONIA
กระดาษทรายกลม 5" หลังสักหลาด ZICRONIA
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UNN-02
#24-600#
100
กระดาษทรายกลม 5 หลังสักหลาด ZICRONIA
กระดาษทรายกลม 5" หลังสักหลาด ZICRONIA
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UNN-03
#24-600#
100
กระดาษทรายกลม 5 หลังสักหลาด ZICRONIA
กระดาษทรายกลม 5" หลังสักหลาด ZICRONIA
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UNN-04
#24-600#
100


Is mainly used for furniture, automobiles, machinery, pain, appliances and metal products such as polishing, grinding.
Sand paper of high quality steel plate and high-strenght steel abrasive paper as a substrate material that, its rigid-flexible moderrate, sharp wear-resistant varieties and complete specifications. Installed in the electric or pneumatic hand-held angle grinder on the widely used in shipbuilding, automobile, bridge, building, light industry and industry and other industries, suitable for grinding welds, burrs, rust, in addition to paint and polishing process, the maximum utilization rate of 80/sec.