เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี และราคาย่อมเยาว์ บ.ยูเนี่ยนฯ จึงมีนโยบายตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึงขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะ ช่วยท่านลดต้นทุนได้

จานทรายเจียร | FlAP DISCS

จานทรายเจียร 4
จานทรายเจียร 4" FLAP DISCS
ZIRCONIA (BLUE)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-01
#24-600#
50
จานทรายเจียร 4
จานทรายเจียร 4" FLAP DISCS
ALUMINIUM OXIDE (BLUE)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-02
#40-400#
50
จานทรายเจียร 4 FLAP DISCS
จานทรายเจียร 4" FLAP DISCS
CORUNDUM (BROWN)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-03
#40-400#
50
จานทรายเจียร 4 SOFT FLAP DISCS
จานทรายเจียร 4" SOFT FLAP DISCS
ZICRONIA (BLUE)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-04
#40-400#
50
จานทรายเจียร 4 SOFT FLAP DISCS
จานทรายเจียร 4" SOFT FLAP DISCS
ALUMINIUM OXIDE (BLUE)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-05
#40-400#
50
จานทรายเจียร 4 SOFT FLAP DISCS
จานทรายเจียร 4" SOFT FLAP DISCS
CORUNDUM (BROWN)
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-06
#40-400#
50
จานทรายเจียร 5
จานทรายเจียร 5"
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-07
#40-400#
50
จานทรายเจียร 7
จานทรายเจียร 7"
รหัสสินค้า
เบอร์
บรรจุ
Art.No
Available Grits
Pack
UFD-08
#40-400#
50


APPLICABLE SCOPE :
The flat emery cloth wheel is installed on a portable angle grinder to meet all kinds of requirements in industrial processing. Such as: grinding metal surfaces, removing weld, rough edge, joints and rust, etc.
FEATURES :
Wording like is long Speedy heat dissipation, will not burn the work piece. High-quality of degree of finish. High quantity of grinding