เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี และราคาย่อมเยาว์ บ.ยูเนี่ยนฯ จึงมีนโยบายตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึงขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะ ช่วยท่านลดต้นทุนได้

ล้อสก็อตไบร์ท | FLAP WHEEL

ล้อสก็อตไบร์ใยสังเคราะห์
ล้อสก็อตไบร์ทใยสังเคราะห์
NON-WOVEN WHEEL
ขนาด
รหัสสินค้า
เบอร์
Size
Art.No
Available Grits
4”x1”
UW5P-41
#120-#180
4”x1”
UW7P-41
#120-#180
6”x1”
UW5P-61
#120-#180
6”x1”
UW7P-61
#120-#180
6”x2”
UW5P-62
#120-#180
6”x2”
UW7P-62
#120-#180
8”x1”
UW5P-81
#120-#180
8”x1”
UW7P-81
#120-#180
8”x1”
UW5P-82
#120-#180
8”x2”
UW7P-82
#120-#180
8”x2”
UW9P-82
#120-#180
12”x2”
UW5P-122
#120-#180
12”x2”
UW7P-122
#120-#180
12”x2”
UW9P-122
#120-#180


It is specially designed to remove burr and polish at a time. No secondary burr, Make fine lines on work piece exterior and improve the smooth finishing on surface.
FEATURES :
- Long life
- With strong grinding capability, can take the place of traditional cotton grinding wheels
- Grinding lines are unifrom and high finish.
- This is the most economic grinding wheel in all and suit for all kinds of griding operation.
APPLICATIONS :
(hand tool, surgical instrument, gear, cutley and metal fabrication) & Cleaning and removing rust, corrosion, weld discoloration and scratches.

ล้อสก็อตไบร์ทล้วน, ผสมผ้าทราย
ล้อสก็อตไบร์ทล้วน, ผสมผ้าทราย
NON-WOVEN FLAP WHEEL
ขนาด
รหัสสินค้า
Size
Art.No
4”x 0.5” (100 X 13 mm.)
UNW 1
4”x 1”    (100 X 25 mm.)
UNW 2
6”x 1”    (150 X 25 mm.)
UNW 3
6”x 2”    (150 X 50 mm.)
UNW 4
ล้อสก็อตไบร์ทมีแกน, ผสมผ้าทราย
ล้อสก็อตไบร์ทมีแกน, ผสมผ้าทราย
NON-WOVEN FLAP WHEEL WITH SHAFT
ขนาด
รหัสสินค้า
Size
Art.No
25 x 25 x 6
UNW 5
30 x 25 x 6
UNW 6
38 x 25 x 6
UNW 7
50 x 25 x 6
UNW 8
63 x 25 x 6
UNW 9
76 x 30 x 6
UNW 10
76 x 30 x 6
UNW 11

เบอร์ผ้าทราย : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400

By using high toughness fiber and fine grit combined with special bond. It is durable, with even, smooth and pleasant suface processing effect. While working, it will not change the semblance and size of the workpieces. Mainly apply to the veins processing which are in high quality: processing of paint surface: cleaning, buffing, rust removing and burr removing