เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี  

      และราคาย่อมเยาว์   บ.ยูเนี่ยนฯ  จึงมีนโยบายตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึง

      ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  และเครื่องจักรที่ทันสมัย   ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะ

       ช่วยท่านลดครอสได้                                                    

 

 

 

 

           

 
 
 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามราคาตลาดวัตถุดิบ
 
เว็บสำเร็จรูป
×